Tentoonstelling / Exhibition


KAPERS EN PIRATEN

14 september t/m 8 december 1996

Op de Entresol van het museum worden fraaie, eigentijdse prenten getoond die laten zien hoe piraten en kapers in de 16de-, 17de- en 18de eeuw eruit zagen en hoe ze te werk gingen. De prenten komen uit eigen collectie en zijn allen Nederlands: de Watergeuzen, de kapers in dienst van de West-Indische Compagnie, de Duinkerker kapers, de beruchte Barbarijse kapers en de Zeeuwse kapers in de periode van de vier Engelse Oorlogen passeren allen de revue.

De Selectie van de Maand oktober, in de hal van het museum, wordt gewijd aan een van de beroemdste Nederlandse kapers: Piet Heyn. Met name zijn roemruchte verovering van de Spaanse zilvervloot in 1628 wordt belicht (7 oktober t/m 3 november 1996).

Maritiem Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam


English Translation:

Privateers and Pirates

14 September - 8 December 1996

On the Entresol of the museum some fine contemporary prints are displayed that show how pirates and privateers of the 16th, 17th and 18th century looked and how they worked. The pictures are owned by the Museum and all of them portray dutchmen: the Watergeuzen, the privateers in the service of the West Indies Company, the privateers of Duinkerken, the notorious privateers of the Barbary Coast and the privateers of Zeeland during the four English wars are all included in the display.

The October selection, in the hall of the museum, is dedicated to one of the most famous Dutch privateers: Piet Heyn. In particular his famous capture of the Spanish silver fleet in 1628 is highlighted (7 October - 3 November 1996).
Maritiem Museum 'Prins Hendrik' Rotterdam


Homepage

Reacties en commentaar naar: M.Bruyneel@ubvu.vu.nl