't BEGIN, MIDDEN en EYNDE Der Z E E -R O V E R Y E N Van den alderfameusten ZEE-ROVER CLAAS G. COMPAAN. Van Oost-Zanen in Kennemer-land. Vervattende zyn Wonderlyke, vreemde Landsschadelyke D R Y F - T O G T E N. Waar in vertoond word Hoe hy met weinige Scheepen de Zee onveilig gemaakt, een ongeloof- lyken Buyt, en een groot getal van Scheepen, van alle Landen Gerooft en Afgelopen heeft.

Cover T E A M S T E L D A M,


Gedrukt by BARENT KOENE, Boekdrukker, op de Lindegragt, 1778

Home | Pagina 2